โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

“ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 1

สถานที่

โรงเรียนบ้านพลั่งแท อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

สิ่งก่อสร้าง

อาคารห้องสมุด ขนาด 4×8 เมตร พร้อมสื่อเรียนรู้คอมพิวเตอร์

ก่อสร้างโดย

ค่าย Enlightenment มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ

นักศึกษา ชาวค่าย Enlightenment มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านพลั่งแท อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างอาคารห้องสมุด ขนาด 4×8 เมตร พร้อมสื่อเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับงบสนับสนุนค่าก่อสร้างจาก โครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” จำนวน 535,000 บาท ซึ่งโครงการนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีน้องๆชาวค่ายกว่า 50 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 1 – 29 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา

พิธีส่งมอบอาคาร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 นำโดย นางสาวศิวพร สิริชาติธาดา ผู้จัดการมูลนิธิฯ ในขณะนั้น พร้อมทีมงาน ร่วมกันเดินทางไปส่งมอบอาคารหลังดังกล่าวให้กับโรงเรียนบ้านพลั่งแท บรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยอบอุ่น ความสุขและความอิ่มเอมใจของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชนที่มาร่วมพิธีในวันนั้น

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”26″ gal_title=”StudentV.Camp-2012-02″]