โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

“ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 1

สถานที่

โรงเรียนบ้านเกาะนก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สิ่งก่อสร้าง

อาคารห้องสมุด ขนาด 9×12 เมตร

ก่อสร้างโดย

ค่ายนนทรีทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น้องอาสาสมัครจาก ค่ายนนทรีทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางไปออกค่ายและจัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะนก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีการสร้างอาคารห้องสมุด ขนาด 9×12 เมตร ซึ่งได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจาก โครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” จำนวน 180,000 บาท โดยได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 35 ในครั้งนี้มีน้องๆ ชาวค่ายกว่า 66 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา จนอาคารได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและมีพิธีส่งมอบอาคาร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 นำโดยมอบโดย นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ให้แก่ นายสมพงษ์ ศึกหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนก ซึ่งบรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยอบอุ่น ความสุขและความอิ่มเอมใจของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชนที่มาร่วมพิธีในวันนั้น

 

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”24″ gal_title=”StudentV.Camp-2012-04″]