โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 1

สถานที่

ชมรมวิศวกรรมโยธา ม.ศรีปทุม

สิ่งก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์

ก่อสร้างโดย

ชมรมวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

น้องๆ นิสิตนักศึกษา จากชมรมวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้กับเด็กๆ นักเรียน ซึ่งได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจาก โครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” จำนวน 225,000 บาท โดยได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แล้ว ในครั้งนี้มีน้องๆ ชาวค่ายกว่า 50 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา

หลังจากอาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จเรียนร้อยแล้ว มูลนิธิฯ นำทีมโดย นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมทีมงาน เดินทางไปส่งมอบอาคารให้แก่โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว โดยพิธีมอบจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 โดย ส่งมอบให้แก่ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว ซึ่งบรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยอบอุ่น ความสุขและความอิ่มเอมใจของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชนที่มาร่วมพิธีในวันนั้น

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”23″ gal_title=”StudentV.Camp-2012-07″]