โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 3

สถานที่

โรงเรียนบ้านซอแบะ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

สิ่งก่อสร้าง

อาคารโรงอาหาร และโรงครัว ขนาด 5×15 เมตร

ก่อสร้างโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น้องๆ จากค่ายอาสากลุ่มตะวันยิ้มแฉ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซอแบะ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างอาคารโรงอาหาร
และโรงครัว ขนาด 5×15 เมตร ซึ่งได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจาก โครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” จำนวน 151,000 บาท โดยได้จัดกิจกรรมออกค่าย
อาสาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 แล้ว ในการออกค่ายครั้งนี้มีน้องๆ ชาวค่ายกว่า 150 คน ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมค่ายในระหว่างวันที่ 17 – 30 ธันวาคม 57 ที่ผ่านมา

สำหรับพิธีส่งมอบอาคาร ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2557นำทีมมอบโดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิฯ รับมอบอาคารโดย นายปิยศักดิ์ พรหมมาแบน ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ซึ่งบรรยากาศในพิธีมอบเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสุขและความอิ่มเอมใจของทั้งนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชนที่มาร่วมพิธีในวันนั้น

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”150″ gal_title=”StudentV.Camp-2014-01″]