โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 3

สถานที่

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
บ้านบราโกร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

สิ่งก่อสร้าง

ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)
ขนาด 6×15 เมตร

ก่อสร้างโดย

ชุมนุมอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.เทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ขนาด 6×15 เมตร ให้กับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) บ้านบราโกร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ก่อสร้างโดย ชุมนุมอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี นางภคินี แดงมา หัวหน้ากลุ่มงาน ศศช. สำนักงานการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออมก๋อย เป็นผู้รับมอบอาคาร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากน้องๆนักเรียน พร้อมทั้งคุณครูและชาวบ้านที่ต่างเดินทางมาร่วมในพิธีส่งมอบกันอย่างคับคั่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจอย่างมาก

สำหรับ น้องๆ ชุมนุมอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน 210,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากอายิโนะโมะโต๊ะ จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ อาสากว่า 100 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2557- 10 มกราคม 2558 โดยได้จัดกิจกรรมค่ายอาสามาเป็นครั้งที่ 14 แล้ว

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”48″ gal_title=”StudentV.Camp-2014-03″]