โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 3

สถานที่

โรงเรียนบ้านคำไผ่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

สิ่งก่อสร้าง

อาคารห้องสมุดและห้องพยาบาล ขนาด 6×12 เมตร

ก่อสร้างโดย

นักศึกษากลุ่มวิศวะ-พยาบาล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.เทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารห้องสมุดและห้องพยาบาล ขนาด 6×12 เมตร ให้กับ โรงเรียนบ้านคำไผ่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ซึ่งก่อสร้างโดย นักศึกษากลุ่มวิศวะ-พยาบาล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ดร.ประกอบ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นผู้รับมอบอาคาร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ซึ่งคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นด้วยการแสดงจากน้องๆ นักเรียน พร้อมทั้งคุณครูและชาวบ้านที่ต่างเดินทางมาร่วมในพิธีส่งมอบที่จัดขึ้นอย่างเป็นกันเอง สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างมาก

น้องๆ นักศึกษากลุ่มวิศวะ-พยาบาล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบสนับสนุนค่าก่อสร้าง จำนวน 270,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ ชาวค่ายอาสากว่า 150 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2557 – 30 มกราคม 2558 ซึ่งค่ายอาสาของน้องๆ ในครั้งนี้ ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 24 แล้ว

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”47″ gal_title=”StudentV.Camp-2014-07″]

PROJECT :Student Volunteer Camp


โครงการ

 

วิศวะ-พยาบาล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยมหิดล


สถานที่

โรงเรียนบ้านคำไผ่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี


สิ่งก่อสร้าง

อาคารห้องสมุดและห้องพยาบาล ขนาด 6×12 เมตร


ก่อสร้างโดย

นักศึกษากลุ่มวิศวะ-พยาบาล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยมหิดล


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.เทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารห้องสมุดและห้องพยาบาล ขนาด 6×12 เมตร ให้กับ โรงเรียนบ้านคำไผ่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ซึ่งก่อสร้างโดย นักศึกษากลุ่มวิศวะ-พยาบาล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ดร.ประกอบ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นผู้รับมอบอาคาร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ซึ่งคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นด้วยการแสดงจากน้องๆ นักเรียน พร้อมทั้งคุณครูและชาวบ้านที่ต่างเดินทางมาร่วมในพิธีส่งมอบที่จัดขึ้นอย่างเป็นกันเอง สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างมาก

น้องๆ นักศึกษากลุ่มวิศวะ-พยาบาล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบสนับสนุนค่าก่อสร้าง จำนวน 270,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ ชาวค่ายอาสากว่า 150 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2557 – 30 มกราคม 2558 ซึ่งค่ายอาสาของน้องๆ ในครั้งนี้ ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 24 แล้ว

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”47″ gal_title=”StudentV.Camp-2014-07″]