โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 3

สถานที่

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
บ้านหินฝน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

สิ่งก่อสร้าง

อาคารห้องสมุด ขนาด 6×9 เมตร

ก่อสร้างโดย

ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย คุณสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 6×9 เมตร ให้กับชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งก่อสร้างโดย ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกำนันเสงี่ยม ใจริน กำนันตำบลมืดกา เป็นผู้รับมอบอาคาร

น้องๆนักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับงบสนับสนุนค่าก่อสร้าง จำนวน 101,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากโครงการ ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งมีน้องๆอาสา กว่า 80 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2558 โดยได้จัดกิจกรรมค่ายอาสามาเป็นครั้งที่ 8 แล้ว

ในพิธีส่งมอบเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 คณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากนักเรียน พร้อมทั้งคุณครูและชาวบ้านที่ต่างเดินทางมาร่วมในพิธีส่งมอบกันที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่าย สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้ร่วมพิธี

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”43″ gal_title=”StudentV.Camp-2014-11″]