โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 4

สถานที่

พันธกิจบ้านสุขใจเพื่อเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส  อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

สิ่งก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 8×10 เมตร

ก่อสร้างโดย

ชมรมชาวเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์  กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารเอนกประสงค์ ให้กับ พันธกิจบ้านสุขใจเพื่อเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส  อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ก่อสร้างโดย ชมรมชาวเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี จิรายุ งอกงาม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี  เป็นผู้รับมอบอาคารเอนกประสงค์  เมื่อ 29 ธันวาคม 2558  โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากน้องๆ และนักศึกษาชาวค่ายทุกคน อีกทั้งพิธีส่งมอบยังได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นอีกด้วย

สำหรับค่าย ชมรมชาวเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน 321,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ”  โดยการออกค่ายอาสาครั้งนี้ มีนักศึกษาอาสาสมัครกว่า 50 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่  9 ธันวาคม – 29 ธันวาคม 2558

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”267″ gal_title=”StudentV.Camp-2015-04″]