โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

Camp 4-2559_Student Organization, RMUTL

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 5

สถานที่

โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า เลขที่ 54 หมู่ 15 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

สิ่งก่อสร้าง

อาคารหอพักนักเรียน ขนาด 4×24 เมตร

ก่อสร้างโดย

ชมรมปัญญาชนคนสร้างฝัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ค่ายชมรมปัญญาชนคนสร้างฝัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 350,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ อาสาสมัครกว่า 50 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่าง วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2559

โดยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารหอพักนักเรียน ให้กับ โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า เลขที่ 54 หมู่ 15 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายอภิชาติ สุปิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า เป็นผู้รับมอบอาคารหอพักนักเรียน โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องๆ โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า อีกทั้งพิธีส่งมอบยังได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นอีกด้วย

GALLERY