โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

Camp 7-2559_Northern Volunteer Club, KMUTNB

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 5

สถานที่

โรงเรียนปางเป๋ย หมู่ที่ 6 ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน

สิ่งก่อสร้าง

อาคารห้องคอมพิวเตอร์ ขนาด 8×12 เมตร

ก่อสร้างโดย

ชมรมชาวเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ค่ายชมรมชาวเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 380,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ อาสาสมัครกว่า 80 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่าง วันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2559

โดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช  เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารห้องคอมพิวเตอร์  ให้กับ โรงเรียนปางเป๋ย หมู่ที่ 6 ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน โดยมี สมเร็จ อุดแดง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นผู้รับมอบอาคารห้องคอมพิวเตอร์ โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องๆ โรงเรียนปางเป๋ย อีกทั้งพิธีส่งมอบยังได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นอีกด้วย

GALLERY