โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

Camp 8-2559_Rotaract Club, KKU

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 5

สถานที่

โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160

สิ่งก่อสร้าง

ห้องน้ำ (6 ห้อง) ขนาด 4 X 12.5 เมตร

ก่อสร้างโดย

ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารห้องน้ำให้กับ โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุน ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างโดยชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบอาคารห้องน้ำโดย นายกิจพิสิทธิ์   มณีพันธ์ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยรับมอบเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องๆ โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุน อีกทั้งพิธีส่งมอบยังได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นอีกด้วย

สำหรับค่าย ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน 90,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ อาสากว่า 60 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่าง วันที่ 24 ธันวาคม 2559 – 8 มกราคม 2560

GALLERY