โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

โครงการ

พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2557


สถานที่

ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี


วันที่

10 มีนาคม 2558


รายละเอียด

โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2557 เป็นการให้ทุนที่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมีการให้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อสานต่อโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเล่าเรียน ในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบปีการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว และเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไม่ต้องกังวลใจกับปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเงินของครอบครัว ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มีนิสิต นักศึกษา ได้รับทุนทั้งสิ้น 300 คน แบ่งเป็นระดับอาชีวศึกษา 102 คน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท/คน/ปี และในระดับอุดมศึกษา 198 คน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 27,500 บาท/คน/ปี รวมยอดเงินทุนทั้งสิ้น 7,000,000 บาท
พิธีมอบทุน จัดขึ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 นำทีมมอบโดย เอะสึฮิโระ ทาคะโตะ รองประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับ ณัชชา ญาณฐิตวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ทุกคน บรรยากาศในพิธีมอบทุน เต็มไปด้วยความปิติ และภาคภูมิใจกับทุนการศึกษา ของนักศึกษาทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ครู ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมพิธีมอบทุนในวันนั้น

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”232″ gal_title=”help-stu-2014-B1″]