โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

Pic-left2014-4

 

โรงเรียนวัดคอกช้าง

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 5 ประจำปี 2557
โรงเรียน : วัดคอกช้าง ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 106 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 10 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3
สภาพโรงอาหารเดิม : ใช้พื้นที่หน้าห้องเรียนรับประทานอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 20 พฤศจิกายน 2558

โรงเรียนวัดคอกช้าง ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร ใช้พื้นที่หน้าห้องเรียนในการรับประทานอาหาร มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2557 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน  500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นำทีมมอบโดย  อิโตมิ วะตะนะเบะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และ สุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

Pic-before-after2014-4

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”227″ gal_title=”50y50school-2014-04″]