ประวัติ : นักศึกษา

Sujinda (6)_resize

ชื่อ นางสาวสุจินดา  ศรีคร้าม (ลูกเกด)


การศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกการท่องเที่ยว สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี


ปีการศึกษาที่ได้รับทุน

นักศึกษาทุนโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” รุ่นที่ 7  สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556


ปัจจุบัน

ทำงานอยู่ที่บริษัทดับเบิ้ลเอ


คติประจำใจ

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด


ความรู้สึกที่ได้เป็นนักศึกษาทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะและดีใจที่ได้โอกาสที่รับทุนการศึกษาและได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง


ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมีส่วนช่วยน้องอย่างไรบ้าง

ทุนการศึกษาที่มอบให้ ดิฉันได้นำเงินส่วนหนึ่งไปเป็นค่าเทมอ สำรองเงินเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ใช้จ่ายอย่างประหยัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่และทำให้รู้คุณค่าของเงินมากขึ้นจะใช้เงินในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับการเรียนให้มากที่สุดค่ะ


อยากบอกอะไรกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และน้องๆ ทุนรุ่นต่อไป

ขอขอบพระคุณที่ให้โอกาสดิฉันได้รับทุน ดิฉันได้นำเงินทุนไปใช้ในการเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการตั้งใจเรียนจนจบ และมีงานทำ ดิฉันจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถได้เรียนรู้การพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง  ปัจจุบันนี้ดิฉันเรียนจบและได้งานทำที่บริษัทดั๊บเบิ้ลเอ กรุงเทพ ทำงานได้ 1 ปีแล้วค่ะขอขอบพระคุณทุนการศึกษาจากบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะมากค่ะ

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”256″ gal_title=”Sujinda”]