โครงการ : “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

HSG Ceremony

เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2565 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดย ดร. ศักรินทร์  ภูมิรัตน ประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วย ศ. ดร. นพ. สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ มณฑล  ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวให้โอวาท ในพิธีมอบทุนการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษาจำนวน 312 คน รวมเป็นเงินสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งสิ้นกว่า  7,680,000 บาท โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

ติดตามข่าวสาร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สามารถติดต่อได้ที่                 

Facebook: Ajinomoto Foundation Thailand มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย

Website: https://ajinomotofoundation.or.th/