โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

DSC_0498

โครงการ

มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14


สถานที่

ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี


วันที่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาจำนวน 316 คน รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า  7,710,000บาท โดยมี มร. ฮิโระฮะรุ โมะโตะฮะชิ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ และได้รับเกียรติจาก คุณนวรัตน์ วัชรากร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา  และ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุนทุกคน โดยพิธีฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563     ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี นอกจากนี้ในช่วงบ่าย มูลนิธิฯ ยังได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์สำหรับนักศึกษาทุน และพาเยี่ยมชม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  โรงงานอยุธยา และโรงงานหนองแค อีกด้วย