โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

Pic cover_Aji Talent Scholarship 2561 (11)

โครงการ

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561


สถานที่

ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี


วันที่

27 กุมภาพันธ์ 2562


รายละเอียด

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักศึกษาจำนวน 316 คน รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า 8,000,000 บาท โดยมี พิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ และได้รับเกียรติจาก ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุนทุกคน โดยพิธีฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี นอกจากนี้ในช่วงบ่าย มูลนิธิฯ ยังได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์สำหรับนักศึกษาทุน และพาเยี่ยมชม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  โรงงานอยุธยา และโรงงานหนองแค

 

GALLERY