โครงการ : ASEAN SCHOLARSHIP

DSC_2101

Farewell

น.ส.สุรสา นาคจินดา


น.ส.สุรสา นาคจินดา บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาทุนรุ่นที่ 4 ผู้ได้รับคัดเลือกรับทุนศึกษาภายใต้โครงการ “Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Students” ประจำปีการศึกษา 2556 และครอบครัว เข้าพบคุณสุชาติ นาคเสวก เลขาธิการและกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และ มร.เออิจิ มาจิมะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อลา ไปศึกษาต่อ ณ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


DSC_6099

Approval Certificate

น.ส.สุรสา นาคจินดา


มร.โยอิชิโร โทกาชิ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมพิธีมอบทุนบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ “Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Students” ประจำปีการศึกษา 2556 แก่ น.ส.สุรสา นาคจินดา บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาทุนรุ่นที่ 4 ผู้ได้รับคัดเลือกรับทุนศึกษาต่อ ณ บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนในโครงการนี้เป็นทุนให้เปล่าสำหรับการเป็นนักศึกษาวิจัยและศึกษาในระดับปริญญาโท มูลค่ากว่า 6 ล้านเยน ต่อปี ตลอดระยะเวลา 3 ปีการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย และมูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น

พิธีมอบทุนจัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ อาคารศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ