โครงการ : “พัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านอาหารและโภชนาการ S.M.A.R.T.S. Model school”

โครงการ

“พัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านอาหารและโภชนาการ S.M.A.R.T.S. Model school”


สถานที่

 


วันที่

วันที่ 18 เมษายน 2567


ประกาศผลคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านอาหารและโภชนาการ S.M.A.R.T.S. Model school

โดยสามารถดูรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 10 โรงเรียน ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1onJ4kvi4M7VYOq8EpCW6dNL-decA787O/view?usp=sharing

ขั้นตอนการยืนยันเข้าร่วมโครงการ

  1. ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน
  2. แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567
    หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม  มูลนิธิฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับถัดไป
    มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโภชนาการเด็กนักเรียนไทยในครั้งนี้