โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic-left2017-01

บ้านราษฎร์ภักดี

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2558
โรงเรียน : บ้านราษฎร์ภักดี ต.ตับเต่า อ.เทิง  จ.เชียงราย
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 482 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 31 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 24 พฤศจิกายน 2559

โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ต.ตับเต่า อ.เทิง  จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล การเดินทางเข้าถึงอยาก ภายในโรงเรียนมีโรงอาหารอยู่แล้ว แต่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2558 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นำทีมมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายทศพร  เมฆอากาศ  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นอกเหนือจากการส่งมอบอาคารแล้ว แขกภายในงานยังได้ร่วมกันตักอาหารกลางวันให้กับน้องๆ นักเรียน

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ และอิ่มอกอิ่มใจกันถ้วนหน้า

01befor-after

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”277″ gal_title=”ajinomoto-for-thais-2016-01″]