โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Nutrition-left-2559-3

โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2559
โรงเรียน : บ้านไร่สุขสันต์ ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน : 140 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 11 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สภาพโรงอาหารเดิม : สภาพทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานของเด็กนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 26 มิถุนายน 2560

โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหารอยู่แล้ว แต่มีสภาพที่ทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานของเด็กนักเรียน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2559 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 63 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นำทีมมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายวิชิต  จิตรจักร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ   

ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดี ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน

Nutrition-befor-after-2559-3

 

GALLERY