โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

left-canteen-2018-08

โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล

โครงการ : “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561
โรงเรียน : ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 224 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 13 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
สภาพโรงอาหารเดิม : มีโรงอาหาร แต่สภาพชำรุดทรุดโทรมไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
วันที่ส่งมอบ : 14 มิถุนายน 2562

รายละเอียด         :

โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่สภาพชำรุดทรุดโทรมไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 98 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นำทีมส่งมอบโดย นายธีระชัย ขันธิกุล ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติรับมอบโดย นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

BA-canteen-2018-08

 

GALLERY