โครงการ :อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

โครงการ

“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”


สถานที่

 


วันที่

เพื่อส่งให้มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2566


ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณา โครงการ”อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” รอบที่ 1 หรือ รอบลงสำรวจพื้นที่

โดยสามารถดูประกาศรายชื่อ และรายละเอียดต่างๆ ที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการได้จากลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1dMDa6HN4SrHH6c66bl_dK8KSp6EpfXdk

 

สำหรับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยืนยันสิทธิ์ และเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณารอบที่ 2 ได้แก่
การจัดทำพรีเซนเทชั่น และ คลิปวิดีโอ เพื่อส่งให้มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เพื่อดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป

 

สำหรับจดหมายแจ้งผลอย่างเป็นทางการ สพฐ. จะจัดส่งให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกภายหลัง