โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

left-canteen-2018-13

โรงเรียนประถมนนทรี

โครงการ : “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561
โรงเรียน : ประถมนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 168 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 15 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 5 กันยายน 2562

รายละเอียด         :

โรงเรียนประถมนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร ต่อเติมพื้นที่ออกมาจากตัวอาคารเรียนเป็นที่รับประทานอาหารแทน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ”อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 103 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นำทีมส่งมอบโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นางอรุณี จิรมหาศาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

BA-canteen-2018-13

 

GALLERY