โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

Camp 10-2559_ASA Nontri Thaksin Volunteer Club, KU

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 5

สถานที่

โรงเรียนบ้านควนอารี เลขที่ 205 หมู่ที่ 9  ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

สิ่งก่อสร้าง

อาคารเรียน ขนาด 6 x12 เมตร

ก่อสร้างโดย

ชมรมค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่ายชมรมค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 200,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ซึ่งน้องๆ อาสาสมัครกว่า 80 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่าง วันที่ 28 ธันวาคม 2559 –
11 มกราคม 2560

โดยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย พิเชียร  คูสมิทธิ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารเรียน  ให้กับโรงเรียนบ้านควนอารี โดยมี
ดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
เป็นผู้รับมอบอาคารเรียน โดยคณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องๆ โรงเรียนบ้านควนอารี อีกทั้งพิธีส่งมอบยังได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นอีกด้วย

GALLERY