โครงการ : “พัฒนาคุณภาพชีวิตครูอาสา”

Baan Jor Si Der Nue School (6)

โครงการ

โครงการ ”พัฒนาคุณภาพชีวิตครูอาสา” อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


สถานที่

โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


จำนวนนักเรียน/ครูอาสา

162 คน/14 คน


ก่อสร้างที่พักครู

ขนาด 7 x 8.05 เมตร (จำนวน 2 ห้องนอน 1ห้องน้ำ)

งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

300,000 บาท

รายละเอียด

โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู” เป็นโครงการที่มูลนิธิฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการจัดทำโครงการ และมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักครูให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยพิธีมอบเงินจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นำทีมมอบโดย สุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมมอบทุนสนับสนุนโครงการฯ ให้แก่ ก่อเกียรติ สอนสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพซอและโรงเรียนบ้านโพซอ (สาขาบ้านอูหลู่) และ ทักษิณ นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ เป็นผู้รับมอบฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ.4 กระทรวงศึกษาธิการ

โดยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 มูลนิธิอายิโนะโมะ นำทีมโดย นายวรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมงานมูลนิธิฯ และ อาจารย์สุรเดช พหลโยธิน ประสานงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมคณะทีม มจธ. เดินทางไปส่งมอบอาคารบ้านพักครู ที่ โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มูลค่ารวม 300,000 บาท รับมอบอาคารโดย นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พิธีส่งมอบเป็นไปอย่างเรียบง่าย อบอุ่นและประทับใจในการต้อนรับของครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ

 

GALLERY