โครงการ : “พัฒนาคุณภาพชีวิตครูอาสา”

Cover_Mabree Phufah

โครงการ

โครงการ ”พัฒนาคุณภาพชีวิตครูอาสา” อ.บ่อเกลือ จ.น่าน


สถานที่

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “มละบริภูฟ้า” อ.บ่อเกลือ จ.น่าน


จำนวนนักเรียน/ครูอาสา

22 คน/3 คน


ก่อสร้างที่พักครู

บ้านพักครู ขนาด 10X10 เมตร (จำนวน 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)

งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

450,000 บาท

รายละเอียด

โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู” เป็นโครงการที่มูลนิธิฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการจัดทำโครงการ และมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักครูให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยพิธีมอบเงินจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นำทีมมอบโดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และ นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมมอบทุนสนับสนุนโครงการฯ ให้แก่ นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.น่าน  และ นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า  เป็นผู้รับมอบฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ.4 กระทรวงศึกษาธิการ

โดยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิอายิโนะโมะ นำทีมโดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมคณะทีม มจธ. เดินทางไปส่งมอบอาคารบ้านพักครู ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ชาวไทยภูเขา “มละบริภูฟ้า” อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  มูลค่ารวม 450,000 บาท รับมอบอาคารโดย
นางสาวสุภารัตน์ ขันหลวง ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชมชนชาวไทยภูเขา “มละบริภูฟ้า”

 

GALLERY