โครงการ:อายิ อาสา

Main picture_Aji Volunteer FY 2010
  

โครงการ

อายิ…อาสา ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม


สถานที่

โรงเรียนวัดโคก และ วัดโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


ไฮไลท์

ทำความสะอาด และปรับปรุงฟื้นฟูวัดและโรงเรียน จากเหตุการณ์น้ำท่วม


กิจกรรม “อายิ…อาสา ฟื้นฟู้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในปี 2553 โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553 ถือเป็นกิจกรรมอาสาที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่มีอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง โดยพนักงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟู โรงเรียนวัดโคก และวัดโคก จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่ง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย จนน้องๆ นักเรียน ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ หรือแม้กระทั่งคนในชุมชนไม่สามารถไปใช้พื้นที่ภายในวัดจัดกิจกรรมหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้เช่นกัน สภาพพื้นที่ทั้งสองแห่งหลังน้ำลดยังคงคราบสกปรกเปรอะเปื้อนไปด้วยโคลนและตะไคร่น้ำ ซากความเสียหายของอาคาร อุปกรณ์การเรียน เครื่องเล่นต่างๆ ยังคงมีให้เห็น

ด้วยเหตุนี้ ทำให้พลังของชาวอายิฯ อยากจะช่วยกันฟื้นฟูพื้นที่แห่งนี้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม จึงเกิดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้น้องๆ นักเรียนสามารถใช้พื้นที่ของโรงเรียน กลับมาเรียนได้อย่างปกติ รวมถึงคนในชุมชน สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเดิม

ชาวอายิ…อาสา ต่างขยันขันแข็ง ช่วยกันคนละไม้คนละมือ แบบไม่กลัวเหนื่อยกันเลยทีเดียว ทั้งทำความสะอาดพื้นที่ ทาสีอาคาร ซ่อมโต๊ะเก้าอี้ ปลูกพืชสวนครัว และจัดสวนหย่อม หลังจากเสร็จภารกิจ ผลงานของเหล่าอาสาสมัครทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมาสวยงาม และสามารถใช้งานได้ดังเดิม

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”198″ gal_title=”af-vo-2010″]