โครงการ :จากใจถึงใจสู้ภัยหนาว

Cover_Winter Coat Donation+Thai PBS in Chiang Mai Province

โครงการ

จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว


สถานที่

กรมรบพิเศษที่ 5 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


ไฮไลท์

มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้ประสบภัยหนาว ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะและนายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย พลเอกราชรักษ์ เรียนพืชน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่ม จำนวน 6,500 ผืน รวมมูลค่า 1,500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการ “อุ่นกาย อุ่นใจ สู่สังคมไทย” ที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ได้จัดขึ้น โดยมูลนิธิฯ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ได้ยังได้รับเกียรติจาก วรวุฒิ พงษ์ธีระพล ดารานักแสดง และผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5 ร่วมมอบผ้าห่มในครั้งนี้ด้วย

GALLERY