โครงการ :จากใจถึงใจสู้ภัยหนาว

โครงการ

มอบเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียนในพื้นที่ประสบภัยหนาว


สถานที่

พื้นที่ประสบภัยหนาว ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น


ไฮไลท์

มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้ประสบภัยหนาว ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


วันที่ 12 มกราคม 2553 นายสนธิ อำไพจิตต์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมมอบเสื้อกันหนาว ให้แก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยบรรเทาความหนาว ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเล่าเรียนได้ดียิ่งขึ้น ในพิธีมอบมี นายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 และอาจารย์ของโรงเรียนฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรรับมอบในครั้งนี้

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”149″ gal_title=”winter-coat-2010-01″]