โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 1 ประจำปี 2553
โรงเรียน : อนุบาลสุขสวัสดิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 832 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 30 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : ทุรดโทรมและไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 23 สิงหาคม 2554

โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหารแต่มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม และที่สำคัญคือ พื้นที่ไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียนที่มีอยู่ ทำให้ต้องแบ่งการรับประทานอาหารออกเป็นหลายรอบ มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง       โรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2553 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท

ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 นำทีมมอบโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายเชิดศักดิ์ ชูศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้าน     ในชุมชน ที่ได้โรงอาหารหลังใหม่ และจะได้นำอาคารหลังนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”61″ gal_title=”50year50school-2010-05″]