โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนวัดหนองผักชี

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 1 ประจำปี 2553
โรงเรียน : วัดหนองผักชี อ.หนองแค จ.สระบุรี
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 63 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 7 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 7 มิถุนายน 2554

โรงเรียนวัดหนองผักชี อ.หนองแค จ.สระบุรี เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารเอนกประสงค์ในการรับประทานอาหารชั่วคราว มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2553 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท

ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2554 นำทีมมอบโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธาน   มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”66″ gal_title=”50year50school-2010-07″]