โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic-left-2017-4

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2558
โรงเรียน : บ้านหนองรูแข้ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 140 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 17 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
สภาพโรงอาหารเดิม : สภาพเก่า ไม่ปลอดภัยและไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 21 กุมภาพันธ์ 2560

โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่สภาพเก่า ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2558 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นำทีมมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิกามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย ดร.บวร เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

บรรยากาศในพิธีมอบอาคาร เต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

Pic-befor-after-4

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”296″ gal_title=”ajinomoto-for-thais-2016-04″]