โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านคลองอุดม

โครงการ :  50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 1 ประจำปี 2553
โรงเรียน :  บ้านคลองอุดม อ.เมือง จ.พิจิตร
ระดับชั้น :  อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน :  57 คน
จำนวนครูอาจารย์ :  9 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
:  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม :  ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารเอนกประสงค์ และอาคารมีสภาพ          เก่าและชำรุดทรุดโทรม
วันที่ส่งมอบ :  20 พฤษภาคม 2554

โรงเรียนบ้านคลองอุดม อ.เมือง จ.พิจิตร เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร แต่ใช้อาคารเอนกประสงค์เป็นสถานที่ให้เด็กนั่งรับประทานอาหารแทน ซึ่งอาคารเอนกประสงค์นี้ใช้สำหรับทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมด้วย ทำให้การรับประทานอาหารของเด็กนักเรียนไม่เป็นสัดส่วน และไม่ถูกสุขลักษณะ มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2553 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท

ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และทำพิธีส่งมอบโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 นำทีมมอบโดย นายสนธิ อำไพจิตต์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย ดร.สุรเสน ทั่งทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

โดยบรรยากาศในพิธีส่งมอบอาคาร เต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีสถานที่ในการรับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ

Pic-befor-after2010-10

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”72″ gal_title=”50year50school-2010-10″]