PROJECT : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนวัดยาง

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 2 ประจำปี 2554
โรงเรียน : วัดยาง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 102 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 21 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
สภาพโรงอาหารเดิม : เก่า ชำรุดทรุดโทรม
วันที่ส่งมอบ : 26 มิถุนายน 2555

โรงเรียนวัดยาง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่สภาพเก่า และชำรุดทรุดโทรม มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ   “50 ปี 50 โรงเรียน” ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท ซึ่งได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 นำทีมมอบโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายเพชรัตน์ นิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่

Pic-befor-after-06

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”74″ gal_title=”50year50school-2011-06″]