PROJECT : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนวัดวังหัวแหวน

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 3 ประจำปี 2555
โรงเรียน : วัดวังหัวแหวน อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 81 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 8 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 30 กรกฎาคม 2556

โรงเรียนวัดวังหัวแหวน อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร แต่ใช้พื้นที่ใต้ถุนอาคารเรียนเป็นสถานที่นั่งรับประทานอาหาร มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2555 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 นำทีมมอบโดย นายเทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ   อายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

นอกเหนือจากพิธีส่งมอบอาคารแล้ว มูลนิธิฯ ยังนำทีมพี่ๆ อาสาสมัครไปประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆ นักเรียน และชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย บรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงพี่ๆ อาสาสมัครก็อิ่มใจไปกับน้องๆ ด้วย

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”84″ gal_title=”50year50school-2012-04″]