โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 2

สถานที่

โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม จ.กำแพงเพชร

สิ่งก่อสร้าง

อาคารเรียน ขนาด 6×12 เมตร

ก่อสร้างโดย

ค่ายวิศวะอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยศิลปากร

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นางปิยวรรณ อยู่นคร ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารเรียน ขนาด 6×12 เมตร ให้กับโรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม จ.กำแพงเพชร ซึ่งก่อสร้างโดย ค่ายวิศวะอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นผู้รับมอบอาคาร

น้องๆนักศึกษาค่ายวิศวะอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับงบสนับสนุนค่าก่อสร้าง จำนวน 410,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” และได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 12-22 ตุลาคม 2556 แลได้ทำพิธีส่งมอบอาคารเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 คณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากนักเรียน พร้อมทั้งคุณครูและชาวบ้านที่ต่างเดินทางมาร่วมในพิธีส่งมอบกันที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่าย สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้ร่วมงาน

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”36″ gal_title=”StudentV.Camp-2013-01″]