PROJECT : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 3 ประจำปี 2555
โรงเรียน : บ้านบ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 119 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 14 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
สภาพโรงอาหารเดิม : ชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 30 สิงหาคม 2556

โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่สภาพเก่าและทรุดโทรมมาก ประกอบกับพื้นที่โรงอาหารเก่ามีน้ำท่วมขังเวลามีฝนตก มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท  ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 นำทีมมอบโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”104″ gal_title=”50year50school-2012-06″]