PROJECT : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านหนองการะโก

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 3 ประจำปี 2555
โรงเรียน : บ้านหนองการะโก อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 321 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 19 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
สภาพโรงอาหารเดิม : เก่าและทรุดโทรม
วันที่ส่งมอบ : 5 สิงหาคม 2556

โรงเรียนบ้านหนองการะโก อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่สภาพเก่าและทรุดโทรมมาก มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2555 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง           จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 นำทีมมอบโดย นายเทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”98″ gal_title=”50year50school-2012-09″]