โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านน้ำซึม

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 4 ประจำปี 2556
โรงเรียน : บ้านน้ำซึม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 244 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 20 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สภาพโรงอาหารเดิม : ชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 29 กรกฎาคม 2557

โรงเรียนบ้านน้ำซึม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2556 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นำทีมมอบโดย นายสุชาติ นาคเสวก เลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย   นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

Pic-befor-after2013-3

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”83″ gal_title=”50year50school-2013-03″]