โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 4 ประจำปี 2556
โรงเรียน : บ้านสวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 243 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 15 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
สภาพโรงอาหารเดิม : ชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 19 กันยายน 2557

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2556 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในวันที่ 19 กันยายน 2557 นำทีมมอบโดย นายเทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

Pic-befor-after2013-7

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”92″ gal_title=”50year50school-2013-07″]