โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านม่วง

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 4 ประจำปี 2556
โรงเรียน : บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 191 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 13 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : ชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 28 กรกฎาคม 2557

โรงเรียนบ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร แต่ใช้พื้นที่ใต้ถุนอาคารเรียนเป็นสถานที่ให้เด็กนักเรียนนั่งรับประทานอาหาร มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2556 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นำทีมมอบโดย นายสุชาติ นาคเสวก เลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย ดร.ประกอบ กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

Pic-befor-after2013-8

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”94″ gal_title=”50year50school-2013-08″]