โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 2

สถานที่

โรงเรียนบ้านแม่ตะละ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

สิ่งก่อสร้าง

อาคารห้องสมุด ขนาด 8X12 เมตร

ก่อสร้างโดย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารห้องสมุด ขนาด 8X12 เมตร ให้กับ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ก่อสร้างโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นายวรพงษ์ สันติวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นผู้รับมอบอาคาร

น้องๆ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน 460,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร โดยได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 แล้ว ซึ่งน้องๆชาวค่ายกว่า 70 คน ได้เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 15-31 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

ในพิธีส่งมอบเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 คณะมูลนิธิฯ ได้รับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากการแสดงของน้องๆ นักเรียนบ้านแม่ตะละ และจากน้องๆชาวค่ายอาสา สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน อีกทั้งพิธีส่งมอบยังได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานอีกด้วย

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”37″ gal_title=”StudentV.Camp-2013-04″]