โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านหนองหมู

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 4 ประจำปี 2556
โรงเรียน : บ้านหนองหมู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 93 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 7 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์     เขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : ชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 22 สิงหาคม 2557

โรงเรียนบ้านหนองหมู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่สภาพเก่าทรุดโทรมมาก และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2556 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นำทีมมอบโดย นายเทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ อายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

Pic-befor-after2013-09

 

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”96″ gal_title=”50year50school-2013-09″]