โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 4 ประจำปี 2556
โรงเรียน : บ้านเขาตะเภาทอง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 128 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 7 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
สภาพโรงอาหารเดิม : ชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 4 กันยายน 2557

โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อนักจำนวนนักเรียน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2556  ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นำทีมมอบโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายมีชัย มากบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

Pic-befor-after2013-10

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”99″ gal_title=”50year50school-2013-10″]