โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

Pic-left2014-1

 

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 5 ประจำปี 2557
โรงเรียน : บ้านห้วยโรงนอก อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 332 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 24 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : สภาพเก่า ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 25 มิถุนายน 2558

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหารอยู่แล้ว แต่มีสภาพเก่า ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2557 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นำทีมมอบโดย นายสุชาติ นาคเสวก เลขาธิการและรองเหรัญญิกมูลนิธิ อายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

 

Pic-befor-after1

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”277″ gal_title=”50y50school-2014-01″]