ประวัติ : นักศึกษาทุนระดับปริญญาโท

Pic cover Ms.Surasa-1

ชื่อ นางสาวสุรสา นาคจินดา


ประวัติการศึกษา

2556 – 2559
ได้รับทุนการศึกษาโครงการ ASEAN SCHOLARSHIP ปีที่ 4 ศึกษาวิจัย และ ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทำงานวิจัยในหัวข้อ“Design and characterization of multi-functional hybrid calcium phosphate nanoparticles for multimodality imaging”
2550 – 2555
ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกรดเฉลี่ย 3.70)
2547 – 2550
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สาขาวิทย์-คณิต (เกรดเฉลี่ย 3.85)

 

ปัจจุบัน

ศึกษาระดับปริญญาโท อยู่ที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


ความในใจ

ขอบคุณ Ajinomoto Foundation Thailand สำหรับโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศในครั้งนี้ค่ะ นับเป็นประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้ ได้เรียนรู้ในหลายๆด้าน ทั้งการเรียน ภาษาญี่ปุ่น การปรับตัว และการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ทั้งนี้หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว มีความตั้งใจที่จะนำความรู้ ที่ได้มาใช้ในการวิจัยยามะเร็งในประเทศ โดยศึกษาการใช้ยาสมุนไพรไทยในการรักษาโรคมะเร็งค่ะ

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”214″ gal_title=”Surasa”]