โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

Pic-left2014-2

 

โรงเรียนบ้านเหล่าคราม

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 5 ประจำปี 2557
โรงเรียน : บ้านเหล่าคราม อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 242 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 15 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : สภาพเก่า ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 9 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนบ้านบ้านเหล่าคราม อ.เมือง จ.มุกดาหาร เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่สภาพเก่าและไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2557 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 500,000 บาท ซึ่งได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นำทีมมอบโดย นายสุชาติ นาคเสวก เลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายประมวล ตลุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเขต 1

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

 

Pic-befor-after2

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”228″ gal_title=”50y50school-2014-02″]