โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

Pic-left2014-6

 

โรงเรียนวัดมาบไผ่

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 5 ประจำปี 2557
โรงเรียน : วัดมาบไผ่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 266 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 15 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สภาพโรงอาหารเดิม : สภาพเก่า ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 28 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนวัดมาบไผ่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหารอยู่แล้ว แต่มีสภาพเก่า   ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2557 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นำทีมมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ รองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะและพื้นที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่

 

Pic-befor-after6

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”230″ gal_title=”50y50school-2014-06″]