โครงการ : “AF Internship Program 2024 ”

โครงการ

AF Internship Program 2024


สถานที่

 


วันที่

17 พฤษภาคม 2567


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2567

 • มีเบี้ยเลี้ยงให้ระหว่างการฝึกงาน
 • ระยะเวลาในการฝึกงานไม่ต่ำกว่า 6 สัปดาห์ (เลือกช่วงเวลาเองได้)
 • ได้ฝึกทักษะต่างๆ เช่น Upskill การทำงาน ทักษะการนำเสนองาน และภาษาอังกฤษ

สมัครที่นี่ >>> https://forms.gle/1FHgzZArd566S1YaA

ตำแหน่งฝึกงานและรายละเอียดที่เปิดรับสมัครฝึกงานดังนี้

1) Project Coordinator ทีม Canteen & Nutrition

ช่วงเวลาในการฝึกงาน: 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2567

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนและปฏิบัติโครงการด้านอาหารและโภชนาการ
 • สนับสนุนและจัดทำข้อมูลกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการและโรงเรียนต้นแบบ
 • สนับสนุนการจัดทำสื่อให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
 • สนับสนุนงานเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โภชนาการ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรมออกแบบและตัดต่อเบื้องต้นได้ (PSD, AI, Canva, Premier Pro)
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้
 • สนใจในการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการด้านอาหารและโภชนาการ

 

2) Project Coordinator ทีม Education (1)

ช่วงเวลาในการฝึกงาน: 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สนับสนุน ปฏิบัติงาน เช่น ติดต่อประสานงาน ดูแล ตรวจสอบเอกสาร
 • จัดทำมาตรฐาน/เอกสารของมูลนิธิฯ
 • เก็บข้อมูล-วิจัย/วิเคราะห์ข้อมูลโครงการและสามารถเป็นผู้ทดสอบระบบต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นมาได้
 • สนับสนุนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • นักศึกษาปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา การจัดการ บริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel, Power BI และ PSD, Canva
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานได้

 

3) Project Coordinator ทีม Education (2)

ช่วงเวลาในการฝึกงาน: 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนและปฏิบัติโครงการด้านทุนการศึกษา
 • ดูแลการจัดทำข้อมูลด้านโครงการทุนการศึกษา
 • ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้านโครงการทุนการศึกษา
 • เก็บข้อมูล-วิจัย/วิเคราะห์ข้อมูลโครงการทุนการศึกษา
 • สนับสนุนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • กำลังศึกษาอยู่ระดับปวส.หรือปริญญาตรี ในสาขาด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรมออกแบบและตัดต่อเบื้องต้นได้ (PSD, AI, Premier Pro, Canva, Procreate)
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้
 • สนใจในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อมูลนิธิฯ โทร 02-247-9547 (สายตรง)
หรือ Facebook: Ajinomoto Foundation Thailand มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย

ติดต่อกลับในวันและเวลาทำการ จ-ศ 08.00 – 17.00 น.